Lujuuslaskennalla ja -tarkastelulla varmuutta ja kustannussäästöjä

Kuvassa talotehtaan elementtivaunun osa, joka oli suunniteltu 10 tonnin elementeille. Myöhemmin tuli tarve kuljettaa myös 12 tonnin painoisia elementtejä, jolloin asiakas halusi varmistaa rakenteen kestävyyden. Tällöin oli laskettava kestääkö elementtivaunun runko raskaampaa kuormaa.

Lujuustarkastelu tehtiin 3D-mallia simuloimalla. Simuloinnissa rakenteelle asetettiin todellisuutta vastaavat kuormitukset. Seuraavaksi tarkasteltiin simuloinnin tuloksia. Tulokset osoittivat, että rakenteet kestävät. Samalla asiakkaalle osoitettiin ne kohdat, joihin kovimmat rasitukset kohdistuvat.

Taipuma pysyi sallituissa rajoissa koko matkalta. Asiakkaalle toimitettiin raportti simulaatiosta. Se sisälsi myös ehdotuksen suurimmalle rasitukselle joutuvien kohtien vahvistamisesta.Lujuustarkastelu
Taipuma on havainnollistettu eri väreillä.

Lujuustarkastelu
Jännitysmomentit havainnollistetaan eri värillä, joka kertoo mihin suurin jännitys kohdistuu.

Cadmek suunnitteli CLT-levytehtalle kahden alipainenostimen nosturiradan
Cadmek suunnitteli CLT-levytehtaalle kahden alipainenostimen nosturiradan. Nostinten tehot ovat 3 ja 12 tonnia. Nostimille oli suunniteltava 25 metriä pitkä nosturirata jossa nostimet pääsevät toistensa työalueille vaikka ovat eri korkeudella. Nosturiradan suunnittelu vaati lujuuslaskentaa, että saatiin valittua oikeat rakennemateriaalit.

Lujuuslaskentaa tarvittiin muun muassa radan kiinnitykseen...
Lujuuslaskentaa tarvittiin muun muassa radan kiinnitykseen liittyvissä asioissa. Olennainen osa nosturirataa on sen kiinnitys betonilaattaan. Pilarin pohjalevyn ankkurointi laskettiin tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmistolla. Kiinnityksessä otettiin huomioon pohjalaattaan kohdistuvat voimat.

Osien suunnittelussa materiaalin käyttö optimoidaan
Koneen osien suunnittelussa hyödytään siitä, että materiaalin käyttö optimoidaan. Silloin lähdetään hakemaan optimaalista laatua kestävyyden, painon ja valmistuskustannusten suhteen. Olemme tässä voineet tarjota asiakkaillemme merkittäviä hyötyjä.

Isoissa teräsrakenteissa tarvitaan lujuuslaskentaa.
Isoissa teräsrakenteissa tarvitaan lujuuslaskentaa. Kyseessä voi olla sekä turvallisuusnäkökulma ja joskus jopa vaatimus. Teemme lujuustarkastelua erillisenä palveluna sekä osana suunnittelukokonaisuutta.